LID WORDEN?

INSCHRIJVEN

Als je nog geen 18 bent, moet het formulier door je ouders/verzorgers worden ingevuld en ondertekend. Neem het formulier mee naar de training en geef het aan de trainer.

Of vul het digitaal in en mail het naar info@weespbasketbal.nl

 

 

Download hier het inschrijfformulier

 

 

Stuur een digitale pasfoto (mag met mobiel of eigen camera gemaakt zijn) naar info@weespbasketbal.nl.  Alleen dan kun je bij de bond aangemeld worden.

 

 

 

MACHTIGEN

Hieronder vind je het machtigingsformulier voor de maandelijkse incasso.

Als je nog geen 18 bent, moet het formulier door je ouders/verzorgers worden ingevuld en ondertekend. Neem het formulier mee naar de training en geef het aan de trainer.

 

 

Download hier het machtigingsformulier

 

 

Opzeggen

Competitie spelende leden kunnen alleen aan het einde van het wedstrijdseizoen opzeggen  om aan te geven dat ze het nieuwe seizoen geen lid meer zijn.  Dit heeft te maken met de bijdrage  die wij als vereniging moeten betalen  aan de basketbalbond en met de kosten die we maken voor zalen en scheidsrechters voor wedstrijden.  Als je in het seizoen 2020/2021 geen lid meer wil zijn, dan zeg je voor 1 mei 2021 op.

Trainende leden kunnen door het jaar heen opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Dat betekent dat er nog een keer contributie geïncasseerd wordt nadat je hebt opgezegd. Senioren betalen een bedrag ineens. Als senioren in de loop van het jaar opzeggen, wordt het teveel betaalde teruggestort. Bij de berekening van het terug te betalen bedrag wordt rekening gehouden met 1 kalendermaand opzegtermijn.