GELDZAKEN

Contributie (seizoen 2020 – 2021)

Trainende leden – 11 euro per maand / 110 euro per seizoen

Competitie U12 spelende leden – 18 euro per maand / 180 euro per seizoen (1 x trainen)

Competitie U14, U16, U18 spelende leden – 20 euro per maand / 200 euro per seizoen (2 x trainen)

Senioren “uurtje ballen” – 105 euro per seizoen

De contributie voor jeugdleden wordt in 8 termijnen geïncasseerd.

 

Opzeggen

Competitie spelende leden kunnen alleen aan het einde van het wedstrijdseizoen opzeggen  om aan te geven dat ze het nieuwe seizoen geen lid meer zijn.  Dit heeft te maken met de bijdrage  die wij als vereniging moeten betalen  aan de basketbalbond en met de kosten die we maken voor zalen en scheidsrechters voor wedstrijden. Als je in het seizoen 2018/2019 geen lid meer wil zijn, dan zeg je voor 1 mei 2018 op. Trainende leden kunnen door het jaar heen opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Dat betekent dat er nog een keer contributie geïncasseerd wordt nadat je hebt opgezegd. Senioren betalen een bedrag ineens. Als senioren in de loop van het jaar opzeggen, wordt het teveel betaalde teruggestort. Bij de berekening van het terug te betalen bedrag wordt rekening gehouden met 1 kalendermaand opzegtermijn.

 

Inschrijfgeld

Voor alle nieuwe leden geldt dat er 10 euro inschrijfgeld betaald dient te worden. Dit wordt eenmalig geïncasseerd.

 

Donaties

Een ieder die WVGV basketbal een warm hart toedraagt en in de positie is een bedrag over te maken wordt daarvoor van harte uitgenodigd. Van de donaties betalen we komend seizoen een training over de wedstrijdregels voor de leden (en hun ouders). Donaties kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL65RABO0343112620, t.n.v. WVGV Basketbal

 

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van WVGV Basketbal is  NL65 RABO 0343 1126 20

 

Jeugdsportfonds

Het is belangrijk dat ieder kind kan sporten. Ook als de financiële thuissituatie dat eigenlijk niet toelaat. Ouders kunnen dan een beroep doen op het Jeugdsportfonds. Neem hiervoor contact op en wij helpen u op gang.